När infördes du-reformen?

Bror Rexed, dåvarande chef för Medicinalstyrelsen, mannen som kommit symbolisera du-reformens införande.
Bror Rexed, dåvarande chef för Medicinalstyrelsen, mannen som kommit symbolisera du-reformens införande. Foto: Gunnar Lundmark
Publicerad
Annons

Jag har tidigare i den här bloggen besvarat en fråga om övergången från I till Ni. Idag tar jag upp en fortsättning: sedan hur länge du-ar vi varandra så intensivt i Sverige? Det är ju egentligen bara när/om man råkar möta kungligheter som det inte är kutym att säga ”du”, eller om man vänder sig till talmannen i riksdagen. Många kan rentav bli upprörda och betrakta det som ohövlig distansering om man säger ”ni” (eller skriver Du med versalt D).

Övergången, populärt kallad ”du-reformen”, ägde rum på 1960-talet och var en följd av den allmänna demokratisering och radikalisering av det offentliga rummet som präglade detta decennium. I många kretsar upplevdes det som både föråldrat och snobbigt att hålla fast vid det gamla sättet att tala, till exempel att tilltala folk med ordvändningar som ”Vill fru X vara så vänlig att göra det här?” istället för ”Kan du göra det här?” Framför allt störde man sig på titelbruket, det vill säga sedvanan att lägga till ett ”herr”, ”fru”, ”direktör”, ”professor”, ”disponent” eller liknande i tilltal, när man konfronterade en person man antingen inte kände eller som befann sig i en överordnad position. Tilltalsordet ”du” förbehölls den familjära sfären och ansågs inte ha i det vårdade, offentliga samtalet att göra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons