Teckna extra barnförsäkring

Samhällets skydd räcker inte för ett barn som blir sjukt eller invalidiserat. En privat barnförsäkring ger viktig ekonomisk förstärkning om det som inte får ske ändå sker.

Publicerad
Annons

Undersökningar har visat att en tredjedel av de svenska barnfamiljerna inte vet vilket försäkringsskydd deras barn har och att föräldrar med högre inkomster i allmänhet försäkrar sina barn bättre än föräldrar med lägre inkomster.

Man skulle kanske kunna tro att alla barn har ett fullgott försäkringsskydd eftersom barn i kommunal barnomsorg eller i skolan har skydd i respektive kommuns olycksfallsförsäkring. Problemet är att dessa i allmänhet endast täcker skador till följd av olycksfall och inte mot handikapp till följd av sjukdom och inte heller gäller de på fritiden. Dessutom är ersättningsbeloppen ofta låga. Därför är det viktigt att ta en privat barnförsäkring, som prismässigt ligger i intervallet 700-1 200 kronor om året per barn.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons