Att bygga en ny stad ovanpå den gamla

Stora arkitektoniska värden står på spel när politiker, byggbolag och bostadsrättsföreningar vill förtäta staden genom att bygga nya lägenheter ovanpå gamla hus, skriver Mats Wickman, kulturhistoriker och författare.

Publicerad
Annons

Husen i Stockholm står inför ständigt nya faror. I dag hotar på- och tillbyggnader att i stor omfattning vanställa befintlig bebyggelse. Ett av de värsta exemplen hittills är den påbyggnad som planeras i Kristineberg, Levertinsgatan 1–5, i kvarteret Jerusalem. Bostadsrättsföreningen som äger huset behöver förbättra sin ekonomi och ansökte om att bygga fjorton lägenheter på de platta taken. Och trots att stadsbyggnadskontoret tydligt rekommenderade avslag på ansökan, med stöd i Plan- och bygglagen (PBL), röstade politikerna i stadsbyggnadsnämnden ja till påbyggnaden. Det hänvisades av stadsbyggnadsnämnden bland annat till bostadsbristen och till att åtgärden skapar ”både en vacker och trevlig bostadsmiljö”, som det heter på politikers pr-svenska. De tolkade PBL annorlunda än sina tjänstemän, sin expertis.

Ärendet är överklagat till länsstyrelsen och blir samtidigt en symbolfråga om huruvida Stockholm ska värna sin skyddsvärda arkitektur eller medvetet låta den förstöras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons