Merete Mazzarella:Idealen på väg att bli norm

Idén om det ”normala” som ett lämpligt beteende och en rimlig livsstil uppstod först mot slutet av 1800-talet. Två nya antologier om begreppet visar hur gränserna för normalitet är under ständig förvandling och förhandling.

Merete Mazzarella
Publicerad
Annons

Vad är det vi talar om när vi talar om normalitet? Och hur kommer det sig att vi talar­ så mycket om det att det på kort tid utkommit två antologier i ämnet, nämligen dels Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap (Symposion, 279 s) redigerad av Judith Lind – forskarassistent vid Tema Barn, Linköpings universitet – och dels den tvärvetenskapliga norska Normalitet (Universitetsforlaget, 334 s) redigerad av social­antropologerna Thomas Hylland Eriksen och Jan-Kåre Breivik?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons