Svenska kvinnor föder fler barn än EU-snittet

Nästan två barn per kvinna. Så många barn väntas en svensk kvinna föda under sin livstid, enligt SCB. Det är mer än EU-snittet. Högkonjunkturen är en förklaring till den ökade fruktsamheten i Sverige.

Niclas Martinsson
Publicerad
Annons

En svensk kvinna födde i genomsnitt 1,85 barn under 2006. Det är den högsta siffran sedan 2000-talets början, uppger SCB. Ökningen är dock inte på samma nivå som under åren 1989-1992. Då fick en genomsnittlig mamma i Sverige över två barn. Sett till hela EU har Sverige tillsammans med de nordiska EU-länderna, Danmark och Finland, och andra länder som ligger i norra Europa, högre fertilitet än EU-snittet.

– En av de viktigaste förklaringarna till den högre fruktsamheten än EU-snittet i Sverige är den generösa familjepolitiken med gott föräldraledighetsprogram och god offentlig barnomsorg, som möjliggör för föräldrarna att kombinera förvärvsarbete och familjeliv, säger Livia Oláh, docent i demografi, vid Stockholms universitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons