Analys

Per Lindvall:Fastighetsbranschens dolda fel

Per Lindvall

Det är inte bara runt nyproducerade bostadsrättsföreningar och dess progressiva avskrivningar som det bör föras en mer hederlig diskussion om tillgångarnas ekonomiska livslängd och hur denna ska redovisas. Problemen finns även bland de börsnoterade fastighetsbolagen.

Per Lindvall
Publicerad
Annons

Det är inte ofta som en diskussion om avskrivningar rör upp känslor. Men debatten om de bostadsrättsföreningar som bildats av de stora byggföretagen - JM, Skanska, NCC med flera - och deras tillämpning av progressiva avskrivningar har emellertid lyckats med det till följd av SvD Näringslivs granskning.

En viktig förklaring är naturligtvis att diskussionen om den svenska bostadsmarknaden - och inte minst då bostadsrättsmarknaden i storstäderna - är ett ämne med stort allmänintresse. Det är också utvecklingen på bostadsmarknaden, med den starka prisuppgången och därtill kopplade snabba kreditexpansionen, som har tilldragit sig Riksbankens huvudfokus under de senaste fem åren.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons