Kreationister för sin kamp på fel planhalva

Förespråkarna för teorin om intelligent design, som sägs vara ett vetenskapligt alternativ till Darwin, kan i ett längre perspektiv falla på eget grepp. I sin iver att framstå som trovärdiga har de åberopat liberala principer, som urholkar kreationisternas mer dogmatiska ståndpunkter.

Publicerad
Annons

Upplysningens vänner kan andas ut. Den religiösa nyhögern i USA upplevde i julas en kraftig motgång i vad som kallats århundradets viktigaste rättegång. Fallet gällde om teorin om intelligent design (ID) skulle få läras ut i en statlig skola i Pennsylvania som ett alternativ till evolutionsteorin. I domen fastställdes i klara ordalag att ID inte är något annat än kreationism, det vill säga kristen skapelselära, i förklädd form, och att införandet av teorin i undervisningen skulle innebära ett brott mot religionsfriheten. Domen är viktig. I vissa delstater, till exempel Kansas, är ID redan infört i skolorna som en ”motvikt” till evolutionsteori, och vid tidpunkten för rättegången pågick det i 17 delstater kampanjer för att åstadkomma liknande förändringar. I princip samtliga av dessa har nu kommit av sig eller förlorat i kraft.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons