En lektion i nätpolitik

ÖVERVAKNING Senaste tidens bloggbävning mot FRA-lagen har inte bara skapat blocköverskridande politiska allianser. Den har också varit en kollektiv läroprocess som resulterat i en helt ny förståelse för nätets politik, skriver Rasmus Fleischer, en av ­Piratbyråns grundare.

Publicerad
Annons

Länge rådde enighet om att övervakningsfrågan handlade om att hitta en lagom avvägning mellan två värden: nationell säkerhet kontra personlig integritet. Politik sägs handla om att kompromissa, vilket förutsätter en glidande skala av alternativ. Mellan de bägge ytterligheterna anarki och polisstat gäller det att hitta en gyllene medelväg, förklarar exempelvis övervakningskritikern Pär Ström på sin sajt stoppa-storebror.se.

Utifrån dessa premisser har en idealistisk kritik mot övervakningssamhället vuxit fram. En kritik som åberopar sig på medborgerliga rättigheter, särskilt rätten till personlig integritet. Rättigheterna anses visserligen tidlösa, men eftersom de måste vägas mot andra rättigheter så förblir möjligheten till kompromiss ändå öppen – särskilt som ”integritet” är ett notoriskt luddigt begrepp.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons