Dick Harrison:Vad var en zadruga?

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en fråga om Balkans historia. Det gäller en särskild typ av social enhet, som fordom skall ha varit mycket vanlig: zadruga. Vad var det? Klaner, ätter, familjer?

Publicerad
Annons

Zadruga var en typ av storfamilj. Företeelsen fanns i flera sydösteuropeiska områden, till exempel i Bulgarien och forna Jugoslavien, ända in på 1900-talet. En zadruga kunde inkludera bortåt hundra familjemedlemmar, även om genomsnittsstorleken torde ha varit omkring tjugo personer i ett och samma hus. Zadrugan leddes av en husfader som kontrollerade ekonomin, fördelade arbetsuppgifter och arrangerade äktenskap. Man har stundom hävdat att denna storfamiljstradition går tillbaka på det fornslaviska samhället och följaktligen präglade även de furstendömen som växte fram på Balkan medeltiden, men numera har flertalet forskare gett upp försöken att påvisa dylika uråldriga traditioner, främst eftersom källor till zadruga under äldre tid saknas. Istället brukar man mena att den här typen av institutioner kan ha vuxit fram vid flera tillfällen, när de yttre omständigheterna gynnade sociala och ekonomiska enheter i form av storfamiljer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons