Olofsson tror på planekonomi i klimatdebatten

Maud Olofssons sätt att se på klimatåtgärderna vittnar om en otroligt pessimistisk syn. Om bara riksdagen ska besluta om klimatåtgärder sänder hon också signalen att folk inte behöver göra någonting, skriver Maria Wetterstrand (MP).

Publicerad
Annons

Det finns stora och tydliga skillnader mellan alliansens och de rödgrönas klimatpolitik för den kommande tioårsperioden. Under denna period har regeringen som ambition att minska de klimatpåverkande utsläppen i Sverige med bara sju procent. Det är en ynklig ambition efter en mandatperiod när klimatfrågan stått allra högst på dagordningen och det finns en stor beredskap hos allmänheten för att vidta åtgärder. Vi rödgröna vill minska utsläppen fyra gånger så mycket under samma tid. Jag vill sätta ett riktigt ambitiöst mål för att jag är övertygad om att det spelar roll. I verkligheten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons