Mer pengar ska gå till skydd mot varg

För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar vi nu flera åtgärder. Bland annat inrättas en permanent vargkommitté, skriver ministrarna Sven-Erik Bucht S) och Åsa Romson (MP).

Publicerad
Annons

För några decennier sedan var vargen utrotad i Sverige, men sedan dess har den återhämtat sig. I dag är vargen här för att stanna. Det är ett tecken på att djurlivet i våra skogar blir rikare. Det innebär också betydande utmaningar för näringar och levnadssätt i de områden där vargen finns. Det måste därför ägnas mer kraft åt att möta de utmaningar som ligger i att kombinera en stärkt vargstam med villkoren för att hålla tamboskap och ha husdjur i områden med varg.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons