Svenska Kraftnät vann strid om elområden

Efter närmare tre år gick Svenska Kraftnät vinnande ur striden mot Värnamo Elnät om indelningen av Sverige i fyra elområden. Frågan om Svenska Kraftnäts lagliga rätt att genomföra reformen förblir dock i grunden outredd. ”Mycket kontroversiellt”, menar Värnamo Elnäts ombud Mattias Bexelius.

Jacob Bursell
Publicerad
Annons

Under tre år utvecklades tvisten mellan Värnamo Elnät och Svenska Kraftnät (SvK) till en juridisk mångkamp, med potentiellt omfattande konsekvenser för den svenska elmarknaden. Till slut landade frågan i Förvaltningsrätten som den 28 mars, med stöd av ett beslut i EU-kommissionens konkurrensdirektorat, fastställde att SvK hade rätt att genomföra reformen, samt att Värnamo Elnät under alla omständigheter överklagade beslutet för sent. Förvaltningsrättens dom går inte att överklaga.

– Det här är vad jag prognostiserade, och det är skönt att ha det överstökat, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftverk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons