Stockholm är på väg mot haveri

Lars O Ericsson
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Ju mer jag sätter mig in i planerna för Norra station och framtidens Slussen desto mer beklämd blir jag. Jag får en isande känsla av att här håller något på att gå allvarligt snett. Viktiga delar av det offentliga rummet i Stockholm tycks vara på väg mot ingenting mindre än ett haveri.

Stockholm skall få en arkitekturpolitik, heter det. Skall få! Någon sådan har alltså inte funnits. Staden är vår livsmiljö och hur den byggs om och förändras påverkar oss alla. Det borde därför vara en demokratisk självklarhet för de politiska partierna att öppet redovisa var de står i fråga om stadsplanering och arkitektur. Men verkligheten är en annan. Någon trafikled kan då och då bli föremål för politisk debatt, men sällan eller aldrig redovisas från politiskt håll en mer övergripande vision rörande stadens framtid. Följden blir att det offentliga rummet krymper och fragmentiseras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons