Riten kan hela oss

– För att få perspektiv på oss själva måste vi ibland stiga åt sidan och sätta det privata i relation till något större och djupare. Vardagslivets gnet i förhållande till världen, kosmos och evigheten. Så förklarar Maria Liljas vårt behov av riter. Nu när både jul och nyår knackar på vår dörr, drar Idagsidan igång en ny serie, just om riter.

Ann Lagerström
Publicerad
Annons

Maria Liljas Stålhandske kunde inte tänka sig att stå framme vid altaret som en symbolisk jungfru.
När hon skulle gifta sig i somras hade den blivande maken och hon levt ihop i tio år. De hade ett barn tillsammans, han var skild och hade med sig tre barn in i relationen.
Att då svara ja på frågan ”Tager du denna ”, som om de precis hade träffats, kändes absurt. De hade tagit varandra för länge sedan. Därför var det naturligt att skriva om den kyrkliga riten. Från”Tager du” till ”Vill du fortsätta ”.
En artikel i Kyrkans Tidning fick krafter i rörelse. Att radikalt omformulera kyrkans budskap var inte tillåtet. Maria Liljas Stålhandske och hennes man fick göra som många homosexuella. Gifta sig borgerligt på trappan och utföra sin rit som en välsignelseakt inne i kyrkan.
Nu sitter hon på institutionen för religionspsykologi i Uppsala och putsar på sin avhandling. Till våren ska hon disputera i rit och hälsa. Under flera år har hon undersökt hur friare former av riter kan hjälpa människor att läka och
utvecklas.

– För att få perspektiv på oss själva måste vi ibland stiga åt sidan och sätta det privata i relation till något större och djupare. Vardagslivets gnet i förhållande till världen, kosmos och evigheten. Mitt liv som en del i Livet.
Precis som barnen i leken, antingen spontant eller i terapi, kan hela sig själva, menar Maria Liljas Stålhandske att vuxna kan använda riten i samma syfte. En allvarsam symbolisk lek i ett för tillfället skapat rum, som när det fungerar sätter igång hälsosamma processer i deltagarna. Ordlösa känslor kan få utrymme, obearbetade upplevelser sorteras, erfarenheter fördjupas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons