”Revisorn ska inte vara detektiv”

Revisorn måste enligt lag anmäla misstankar om mutbrott till åklagare, men mycket få anmälningar kommer in. ”Det ligger inte i revisorsrollen att aktivt söka efter brott”, säger FAR:s vd Dan Brännström.

Publicerad
Annons

Bakom bokföringsposten ”marknadsföringsåtgärder” kan det rymmas mycket, även mutor. Det konstaterar Ekobrottsmyndigheten i en skrift om revisorns roll i korruptionsbrott. Många svenska företag verkar i dag på marknader med utbredd korruption, men ändå är antalet åtal försumbara.

I slutet av 90-talet gavs revisorsrollen en principiellt sett ny funktion. Revisorn skulle inte längre enbart granska bolagens räkenskaper, utan även anmäla sina uppdragsgivare vid blotta misstanken om ekonomisk brottslighet. Denna mer ”polisiära roll”, som det kallades då, mottogs med skepsis av revisorskåren, som bland annat ansåg att det kunde störa dialogen och den förtroendefulla relationen mellan revisor och uppdragsgivare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons