Stora brister i svensk krisberedskap

Sveriges förmåga att motstå och hantera kriser har stora brister. Sämst förberedda är vi om data- och telefontrafiken skulle klappa ihop. Bäst skulle vi kunna hantera en ny stor katastrof utomlands.

Publicerad
Annons

Så ser några av slutsatserna ut i Krisberedskapsmyndighetens (KBM) årliga rapport till regeringen. KBM har delat in myndigheters och företags förmågor i tre kategorier: Krisledning, operativ förmåga och förmåga att motstå störningar.

Därefter har myndigheten bedömt hur väl vi skulle kunna möta åtta olika civila kriser. Bara i två av fallen, vid en stor olycka med kemiska ämnen och en katastrof med många svenskar utomlands, är alla tre förmågorna goda eller i huvudsak goda.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons