Annons

Lösningen som kan ta solenergin till nästa nivå

Hur vi använder energi håller på att förändras. I länder som Tyskland, Japan och USA har solenergi på allvar visat att den kan utmana traditionella energikällor som kol och olja. I början av 2017 lanserar E.ON ett batteri som kan ge solenergi i Sverige ett rejält kliv framåt.

Foto: Markus Gann

Solceller är egentligen inget nytt. Redan när den amerikanska rymdindustrin växte fram under mitten av 1900-talet började enkla solceller användas för att ge satelliter kraft i rymden. Sedan dess har tekniken utvecklas dramatiskt och användandet av solenergi ökat.

I Sverige har E.ON framförallt sålt solcellsanläggningar till villor som varit nätanslutna och då säljer sitt överskott. Det innebär att personen i fråga säljer överskottsenergin till elnätet, på det sättet blir energispillet mindre och det går att tjäna pengar på överskottsenergin. När E.ON 2017 lanserar ett nytt batterilagringssystem hoppas Magnus Fast, produktutvecklare på E.ON, det kan bidra till utvecklingen av solenergilösningar i Sverige.

Stort intresse

– Det finns ett stort intresse från allmänheten men det finns också en politisk kraft som vill öka användningen av solel i Sverige. Det är en marknad som med största sannolikhet kommer att växa i Sverige. Det är en naturlig del av utvecklingen, säger Fast.

Enligt ett förslag från Energimyndigheten är det rimligt att solel kan stå för mellan fem och tio procent av den totala svenska elanvändningen till 2040. Det är också en naturlig del det av uppsatta mål att Sverige ska ha ett 100 procent förnyelsebart kraftsystem till 2040.

– Sverige måste bli ett mer hållbart land och solel är en naturlig del av det, menar Fast.

Batteriet säljs tillsammans med solcellsanläggningar och fungerar så att batteriet lagrar solenergi som sedan kan användas när solen gått ner.

Vad tjänar man på att installera ett batteri?

– Du ökar egenanvändningen av den el du producerar och minskar behovet av att köpa el från elnätet. Ett annat sätt att uttrycka det är att du ökar din självförsörjningsgrad jämfört med enbart en installation av solpaneler, säger Fast.

Vad kan en sådan här batterilösning innebära för svensk energikonsumtion på sikt?

– Tillsammans med olika statliga stöd för att installera och använda solel så blir tekniken allt mer tillgänglig. Det leder till att allt fler väljer att installera den här sortens system. Det blir såklart en mer hållbar lösning, det ska man inte glömma.

Vill du veta mer om E.ON:s batteri som kan lagra solenergi? Läs här.