Förslag om riskkapital missar målet

Kristdemokraterna kommer motsätta sig att Företagsskattekommitténs förslag om riskkapitalavdrag genomförs – det håller inte måttet. Det är hög tid att regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att få fler växande företag, skriver KD:s näringspolitiska talesperson Mats Odell.

Publicerad
Mats Odell (KD).

Mats Odell (KD).

Foto: SCANPIX
Annons

I kölvattnet av den europeiska finans- och skuldkrisen har det blivit allt tydligare att den stora utmaningen är att fortsätta stärka förutsättningarna för fler jobb. Statsfinanserna har säkrats och verkningsfulla åtgärder har vidtagits för att stimulera sysselsättningen och bryta bidragsberoendet. Mycket har också gjorts för att skapa bättre förutsättningar i delar av näringslivet. Tjänstesektorn har stimulerats genom rut, rot och en halverad restaurangmoms. Arbetsgivaravgiften för unga, för långtidsfrånvarande och för nyanlända invandrare har kraftigt reducerats eller slopats helt och hållet och regelkrånglet har börjat pressas tillbaka.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons