Räkna ut fler nyckeltal per kvadratmeter

Många viktiga nyckeltal kan räknas ut per kvadratmeter. Dit hör hur föreningen genom tar höjd för den ständiga förslitningen.

Johan Hellekant
Publicerad
Annons

Hur föreningen buffertsparar för förslitningen brukar speglas av två kostnadsposter i årsredovisningen: avskrivningar och underhållsavsättningar. Summera dessa två, och dividera med föreningens totala bostadsyta, så får du nyckeltalet för hur föreningen skapar en framtidsbuffert. Högre avskrivningar och underhållsavsättningar ger i längden bostadsrätten ett högre värde.

”Avskrivningar” hittar du som en kostnad i resultaträkningen. ”Underhållsavsättningar” hittar man i stället i förvaltningsberättelsen, före resultaträkningen, där föreningen anger hur dess resultat ska disponeras. (Dispositionen innebär en omföring från fritt till bundet kapital i balansräkningen – och omvänt när underhållsfonden senare tas i anspråk.)

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons