Falklandsöarna britternas sista koloniala krig

KAMP OM HERRAVÄLDE. Konflikten om Falklandsöarna är ännu inte löst, fast det har gått 25 år sedan ögruppen ­invaderades av argentinska trupper, en invasion som ­avvärjdes av brittiska styrkor. Lawrence Freedman, som fått läsa hemligt material, ger i ett nytt verk både en mer detaljerad och mer övergripande bild av stridigheterna.

Publicerad
Annons

För 25 år sedan, den 2 april 1982, invaderade argentinska trupper Falklandsöarna. Territoriet, ett antal vindpinade brittiska öar i södra Atlanten med en engelsktalande befolkning på cirka 2000 personer som sedan 1833 tillhört Storbritannien, hade sedan länge varit omtvistat och Argentinas krav på öarna gick tillbaka till landets självständighetsförklaring 1816. Det faktum att Falklandsöarna låg cirka 13000 km från de brittiska öarna minskade dock inte viljan hos öborna att tillhöra den brittiska nationen, och man hade genom historien tydligt markerat sin ovilja mot att styras från Buenos Aires. I början av 1980-talet styrdes Argentina av en militärjunta under ledning av general Leopoldo Galtieri. Denna junta hade en utpräglad nationalistisk agenda och inlemmandet av Las Malvinas (som Falklandsöarna kallas i Argentina) inom fosterlandets hägn sågs som ett rättmätigt krav bland både den argentinska befolkningen och dess ledare. När väl invasionen kom var dock den brittiska regeringen mer eller mindre oförberedd och det geografiska avståndet försvårade kraftigt försvaret av öarna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons