ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Vem vågar ta ansvar för framtidens elnät?”

Om regeringen enligt förslagen från Ei delegerar ett normgivningsbemyndigande skulle Ei bli både dömande och lagstiftande myndighet för den reglering som är helt avgörande för elnätsföretagens ekonomi. Det skriver Matts Ekman.

Publicerad

Villaägarna, elnätsupproret med flera har i debattinlägg krävt ökade befogenheter för Elmarknadsinspektionen (Ei). I inlägget framkommer synpunkter kring den intäktsram som Ei fastställer för nätbolagen. Denna replik vill klargöra en del lönsamhetsaspekter kring nätverksamhet och nödvändigheten att elnätsbolagen kan få rätt att pröva sina intäkter i en oberoende domstol. Det är självklart att monopol måste regleras. Ei har det ansvaret och uppdraget att bevaka konsumenternas intressen. Men i detta ligger också den viktiga avvägningen mellan det pris man vill hålla nere och det pris man vill hålla uppe för att kvaliteten i näten skall bli tillfredsställande för kunderna. Om priset inte ger kostnadstäckning och rimlig avkastning på kapitalet kan näten inte underhållas och utvecklas på det sätt som efterfrågas. Banker och investerare drar öronen åt sig. Bolagen kan och bör heller inte finansiera investeringar som väntas bli olönsamma. Risken för bolagen ligger i att man genom lagstiftning tvingas göra investeringar som är kraftigt olönsamma. I en förlängning driver beslutad elnätsreglering bolagen i konkurs. Investeringsrisken ökar också kraftigt genom att man inte vet vilka krav som kommer att ställas på näten i framtiden och om de investeringar som är tvingande i dag ens kommer ge en positiv avkastning under investeringens livslängd.

Laddar…