Vad är upphovsrätt?

HBO-serien ”Girls”. HBO är en av de kanaler som lagligt streamar sina program på internet, för att undvika illegal fildelning av sina produktioner.
HBO-serien ”Girls”. HBO är en av de kanaler som lagligt streamar sina program på internet, för att undvika illegal fildelning av sina produktioner. Foto: HBO
Cecilia Burman
Publicerad
2013 dömdes en svensk man att betala 4,3 miljoner i skadestånd efter att ha fildelat Beckfilmen ”Levande begravd” (bilden). Foto: YVONNE ÅSELL / SVD OCH NORDISK FILM

Upphovsrätt är den lag som reglerar författares, tonsättares, bildkonstnärers och fotografers rätt till sina verk. För att upphovsrätten ska gälla krävs att verket är nytt och har individuell särprägel. Det ska även uppnå verkshöjd, det vill säga en sorts kreativ nivå som anses rimlig.

Upphovsrätten omfattar en ekonomisk rätt att få skapa och sälja sitt verk. Den omfattar även en ideell rätt som innebär rätten att få sitt namn angivet och att verket inte används på ett kränkande sätt. Det är bara den ekonomiska rätten som kan sägas upp av upphovsrättsinnehavaren.

Det är i princip aldrig tillåtet att kopiera någon annans verk. Det finns inskränkningar i upphovsrätten som är viktiga för lärare och elever som arbetar med medier: rätten att kopiera för enskilt bruk och rätten att citera. Genom upphovsorganisationerna Bonus och Copyswede kan skolor och kommuner att teckna avtal som ger rätt till viss kopiering.

Om du vill göra något som inte är tillåtet ekan du alltid be om lov från den som har upphovsrätten. När det gäller massmedier ska man vända sig till redaktionsledningen. Tänk på att vissa friskolor inte har slutit avtal med organisationerna ovan. Fråga hur det är på din skola!

© - symbolen
Copyrightsymbolen har ingen rättslig betydelse. Denna symbol kan inte skapa upphovsrätt, men används ofta för att varna om att sådan finns.

Copyswede
Copyswede hanterar samarbetsavtal för upphovsmän och konstnärer och är en ekonomisk förening som ägs av 14 medlemsorganisationer. Organisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer är medlemmar. Bland dessa finns:
SAMI - Svenska srtisters och musikers intresseorganisation
SFFot - Svenska fotografers förbund
SJF - Svenska journalistförbundet
FST - Föreningen svenska tecknare.

Kommunerna kan teckna avtal med som ger skolorna rätt att använda radio- och tv-program i undervisningen. Kontakta Copyswede för information om vad som ingår i avtalet.

Bonus copyright access
Bonus presskopia hanterar ersättning till upphovsmän som förläggare och utgivare av böcker, läromedel, press, noter och bilder av olika slag. De flesta skolorna har idag tecknat ett fotokopieringsavtal med dema. Lärarna får bara kopiera för den egna undervisningen. Vad och hur mycket anges i skolans avtal. Avtalet ger inte rätt till överföring av verk till digital form eller utskrift från nätet för distribution till eleverna.

Annons