Fredric Karén:Polen följer Ungerns dåliga exempel

Fredric Karén
Fredric Karén
Publicerad
Annons

Strax före jul utsågs förre SVT-journalisten Helena Stålnert till ny ordförande i Förvaltningsstiftelsen. Stiftelsen har till uppgift att agera som buffert mellan staten och public service-bolagen.

Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT, SR eller UR och den beslutar inte heller om företagens organisation eller inriktning. Däremot utser man styrelseledamöter i respektive bolag.
Förutom ordföranden, som ska vara opolitisk men utses av regeringen, består stiftelsen av tolv politiker. För närvarande tre socialdemokrater, tre moderater, samt en vardera från V, KD, L, C, MP och SD.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons