Anders Burman:Filosofen som vågade tänka farliga tankar

I Sverige uppfattades Immanuel Kants upplysningsfilosofi med dess samhällskritiska potential inledningsvis som ett hot mot ordningen. Den kantska filosofin fick dock snart en tillskyndare i Benjamin Höijer, en av den svenska filosofihistoriens mest originella tänkare.

Publicerad
Benjamin Höijer (1767–1812).

Benjamin Höijer (1767–1812).

Foto: IBL
Annons

För exakt 250 år sedan, den 1 juni 1767, föddes en av den svenska filosofihistoriens mest originella tänkare, Benjamin Höijer. Han kom att bli den lysande fixstjärnan i den tidiga svenska receptionen av den tyska idealismen. I högre grad än någon annan svensk tänkare var han själv också en del av denna intellektuella strömning som i grunden kom att förändra den moderna filosofin. Med ”Avhandling om den filosofiska konstruktionen”, som publicerades 1799 och som i hans egen översättning även utkom på tyska två år senare, gav Höijer sitt tyngsta bidrag till den synnerligen livaktiga diskussion som initierades av Immanuel Kants ”Kritik av det rena förnuftet” 1781 och som helt kom att dominera den tyskspråkiga filosofin fram till åtminstone Friedrich Hegels död 50 år senare. Att Höijer blev tagen på allvar även i den tyska idealismens hemland indikeras redan av det faktum att Friedrich von Schelling skrev en på ­samma gång initierad och uppskattande recension av översättningen, där han gör klart att författaren ”förtjänar att räknas till de sanna tänkarna”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons