”Vindkraft­verk sänker fastighets­värden”

Vindkraftverk utanför Lund.
Vindkraftverk utanför Lund. Foto: Johan Nilsson/TT

I en ny analys visar vi på lägre fastighets­priser i vindkraft­verkens närområden. Frågan är om inte betydligt fler markägare borde kompenseras än i dag, skriver professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson.

Publicerad
Annons

Sveriges energiförsörjning har seglat upp som en av de långsiktigt viktigaste hållbarhets- och konkurrensfrågorna. Riksdagen har beslutat att år 2040 ska Sveriges energianvändning vara helt fossilfri; basindustrin driver på omvandlingen för fossilfri produktion för att stärka sin konkurrenskraft. Transportsektorn samt stål- och gruvindustrin är de sektorer som förväntas ha de största nybehoven av elektricitet, och nyligen har cementindustrin presenterat planer för att bli fossilfri. Samtidigt ska kärnkraften avvecklas. Politiskt finns en stor enighet om att en omfattande utbyggnad av vindkraften är det enda alternativet som inom en förutsägbar framtid kan trygga Sveriges energibehov, men på lokal nivå tyder mycket på ett växande motstånd mot vindkraften.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons