Skatteflykt i fokus på finansministermöte

EU:s finansministrar tvistar på onsdagen om hur omfattande EU:s regler mot skatteflykt för företag ska vara. Sverige och sju andra EU-länder kämpar för att stryka en regel om överflyttning av beskattning (switch-over) från andra länder.

Direkt
Publicerad
Annons

Syftet med regeln är att undvika dubbel icke-beskattning när ett företag tar hem vinster, utdelningar och reavinster utifrån EU. Oftast slipper de beskattning i EU-länder, även i fall där de inte har beskattats i ursprungslandet, eller beskattats mycket lågt.

Enligt förslaget ska företag bli tvungna att informera skattemyndigheten i hemlandet, som ska avgöra om tillräcklig skatt betalats och i så fall ge en motsvarande skattelättnad.

Sverige och de sju länderna anser att switch-overregeln går utanför överenskommelsen i OECD om internationella regler mot skatteundandragande.

Dessutom täcks delar av problemet redan i befintlig svensk lagstiftning, enligt Sverige.

Skattekommissionär Pierre Moscovici uppmanade EU-länderna att visa mod i kampen mot skatteflykt och ställa sig bakom förslaget.

Kommissionens föreslagna åtgärdspaket innehåller fem andra delar, som är mindre kontroversiella: en allmän antimissbruksregel, begränsning av ränteavdrag för att stoppa räntesnurror, beskattning vid utflyttning samt "hybridregeln" som ska förhindra att företag utnyttjar diskrepanser i länders skattelagstiftning.

Annons
Annons

Den femte regeln gäller kontroll av utländska företag (CFC) - då moderbolag flyttar immateriell egendom till dotterbolag i lågskatteländer, som får ta emot royaltybetalningar. Den nya regeln ska se till att inkomsten åter tillskrivs moderbolaget.

En öppen fråga för finansministrarna är om CFC-regeln bara ska gälla utanför EU eller även inom EU.

På ekofinmötet ska finansministrarna också diskutera förändringar av EU:s momssystem.

Den 7 april presenterade kommissionen två förslag: Antingen mjukas reglerna upp för vilka varor och tjänster som kan ha reducerad moms. Eller också tas listan för reducerad moms helt bort, men då måste andra garantier införas för skydd mot bedrägerier och orättvis skattekonkurrens.

För närvarande varierar normalmomsen mellan 17 och 27 procent i EU-länderna. Reducerad moms ligger på mellan 5 och 15 procent. De flesta EU-länder har två reducerade momssatser. Storbritannien, Irland och Malta har nollmoms på vissa varor och tjänster.

EU:s finansministrar ska även diskutera kommissionens landspecifika rekommendationer för EU-länderna från i februari. För svensk del gäller det i huvudsak hushållens höga skuldsättning och den dåligt fungerande bostadsmarknaden.

Dock väntas ingen längre diskussion på ekofinmötet om olika länders problem efter kommissionens presentation.

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons