Hubbr minskade omsättningen

First North-bolaget Hubbr hade en omsättning på 16,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet (22,8). Orsaken till minskningen är till stor del att icke lönsamma projekt har avslutats. Det framgår av delårsrapporten.

Direkt
Publicerad
Annons

Koncernens rörelseresultat uppgick till –1,1 miljoner kronor (0,5) under tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på –6,6 (2,1) procent. Skillnaden mot föregående år beror bland annat på periodfrämmande förlikningskostnader på 1,3 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under tredje kvartalet 7,4 miljoner kronor (–0,7). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick vid kvartalets utgång till 8,2 miljoner kronor (1,4).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons