Annons

Steg för steg – så ska elavbrotten minskas

93,7 procent av Eons elnät i Sverige är vädersäkrat.
Men än återstår många kunder som inte har ett vädersäkrat elnät.
– Målet är att hela ledningsnätet ska vara uppdaterat till 2025, säger Johan Mörnstam, vd på E.ON Energidistribution.

Nedfallna träd, ledningar som tyngts ner av snö eller kraftiga vindar leder fortfarande till många avbrott. En undersökning av Energimarknadsinspektionen från 2018 visar att 85 procent av alla elavbrott i Sverige orsakas av väderrelaterade omständigheter. Vädersäkring minskar den risken.

– Alla ska ha rätt till en trygg elförsörjning oavsett var man bor. Det krävs stora arbeten för att vädersäkra elnätet, men uppsidan är att satsningarna ger resultat i form av minskad risk för avbrott, säger Johan Mörnstam.

Eon fortsätter nu arbetet med vädersäkring för att bli färdiga till 2025. Satsningarna handlar om olika typer av åtgärder:

  • Ersätter luftledningar med kablar som grävs ner i marken för att nå högre leveranssäkerhet.
  • Isolerar befintliga luftledningar i otillgänglig och stenig terräng.
  • Breddar ledningsgator och avverkar träd som riskerar att falla omkull.
  • Jobbar förebyggande för att minska antalet avbrott oberoende av väder.

Sedan orkanen Gudrun 2005 har Eon vädersäkrat 38 000 kilometer ledning och därmed har också avbrotten minskat med 60 procent.

Det finns dock regionala skillander på hur långt man har kommit med arbetet. I halländska Kungsbacka är hundra procent av Eons elnät vädersäkrat – både genom nedgrävda kablar och genom isolerade luftledningar. Men det finns platser där det återstår en hel del arbete.

I Skurup i Skåne är 26,7 procent av elnätet ännu inte vädersäkrat och i Åsele i Västerbotten återstår 28,2 procent.

Målet är att hundra procent av ledningsnätet ska vara vädersäkrat 2025.

– Totalt har Eon investerat 12 miljarder kronor i vädersäkra nät sedan 2005. För att nå full vädersäkring för alla behövs ytterligare investeringar de kommande åren, säger Johan Mörnstam.