ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Torbjörn Elensky:

Inte bara nätets fel att det gått troll i debatten

Är det verkligen Facebook, fake news och filterbubblor som ligger bakom det polariserade samtalsklimatet? Fokuseringen på digitaliseringens effekter gör att vi missar de etablerade mediernas roll: pr-styrd och aktivistisk journalistik har knappast förbättrat förutsättningarna för en förtroendefull dialog.

Torbjörn Elensky
Publicerad

Vi genomlever en tid av polariserad debatt och politisk kris. Rätt många tycks vilja ge tekniken skulden för att vår offentlighet i så hög grad är dysfunktionell. Det är tekniken som gjort att etablerade medier inte längre kan ge folket riktiga nyheter. Det är nätet som gjort det möjligt för troll att påverka folk med fake news så att de röstar emot sina egna intressen. Det är Facebook och andra sociala medier som skapat ”filterbubblor” i vilka vi var och en sitter och får oss till livs enbart sådant som passar vår egen övertygelse, och som därmed förstärker den och driver oss att bli alltmer ensidiga och självbekräftande tills vi helt tappar kontakten med verkligheten och låter oss radikaliseras. Om bara det helt fria flödet kunde begränsas skulle allt återgå till det normala.

Laddar…