Vindkraft hotar skyddad natur

Regeringen vill bygga vindkraftverk i natur som skyddas av EU-lagstiftning. Naturvårds­verket har hittills avrått bolagen från att anlägga vindsnurror där eftersom naturvärden skadas.

Susanna Baltscheffsky
Publicerad
Annons

En av de viktigaste åtgärderna i EU:s gemensamma naturvårdsarbete är att varje medlemsland skyddar områden med växt- och djurarter samt naturtyper som är viktiga för att bevara Europas natur för framtiden.

Sverige har åtagit sig att skydda över 4000 så kallade Natura 2000-områden, som täcker 15 procent av landets yta. Men det är inte ovanligt att de här markerna också har de bästa vindlägena: på höjder, i fjällen, i skogen och till havs.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons