ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Skolkare dyra för samhället

Samhällets prislapp för en ung människa som faller ur skolan är mellan 12 och 15 miljoner kronor. Nationalekonomer har för första gången räknat ut vad det kostar att inte jobba förebyggande med skolkare.

Matilda E Hanson
Publicerad

Skolk kostar. Främst för barnen själva. Som grupp begår skolkare oftare brott och är själva mer utsatta för brott. De är oftare inblandade i mobbning, både som offer och förövare. Och den som inte fullföljer grundskolan får svårt att hitta ett jobb.

År 2006 gav regeringen dåvarande Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att dela ut 100 miljoner kronor till pilotprojekt som skulle öka samarbetet mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Nu har Skolverket tagit över uppgiften att granska hur projekten för att nå barn och unga som far illa har lyckats. Idag ges ett stödmaterial ut för att visa hur kommuner kan arbeta för att tidigt nå dem som är i riskzonen.

Laddar…