Wikström: Prioriteringar mellan patienter nödvändiga

Att prioritera vilka som får de nya effektiva men dyra hepatit C-läkemedlen innebär inte något lagbrott, enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Han tillbakavisar kritiken från professor Hans Rosling och säger att prioriteringarna är nödvändiga på grund av det höga priset på läkemedlen.

Mattias Mächs
Publicerad
Annons

I ett mejl till Gabriel Wikström riktar Hans Rosling, professor i internationell hälsa, skarp kritik mot att ministern ”stillatigande” låter landstingen bekosta ny hepatit C-medicin endast för de svårast sjuka. Enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) subventioneras medicinen för omkring en fjärdedel av de cirka 40 000 svenskar som lider av kronisk hepatit C.

Det är ett tydligt brott mot smittskyddslagen, menar Hans Rosling. I den första paragrafen i lagens sjunde kapitel stipuleras att ”läkemedel som har förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons