Finns hyresintäkter till föreningen?

Ofta finns kommersiella lokaler i föreningen. Det kan vara avgörande för föreningsekonomin, så skaffa dig en uppfattning om hur stor andel av föreningens intäkter som kommer från lokalhyror.

Johan Hellekant
Publicerad
Annons

Kolla om företag som hyr har varit långvariga hyresgäster. Finns bara nya hyresgäster och fastigheten inte har ett kommersiellt A-läge, finns kanske risk för kommande vakanser eller krav på hyressänkningar?

I nya föreningar ska man fundera över om de lokalhyror som byggherrar lägger in i den ekonomiska planen är långsiktigt hållbara. Till exempel kan hyror för nya affärslokaler efter ett par år sjunka när lokalerna har slitits ned.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons