Sverige behöver tänka nytt kring skatterna

Sverige behöver göra en omställning av skattesystemet som inte vilar på historiens lagrar utan blickar framåt. En omställning bort från hårdbeskattning av tjänster, arbete och kunskap till skatter som förenar god ekonomisk utveckling med hållbarhet. Det skriver Miljöpartiet och Almega gemensamt.

Publicerad
Annons

Sverige är i dag ett land som i hög grad lever på tjänsteproduktion och hög kunskap. Så såg det inte gör två decennier sedan när den senaste skattereformen genomfördes. Enbart inom näringslivet är drygt två miljoner sysselsatta i tjänstesektorn. Inkluderas den offentliga sektorn arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i tjänstenäringarna. Samtidigt råder ett starkt ömsesidigt beroende mellan den varuproducerande industrin och många tjänsteföretag. Inte minst är många av de stora svenska exportföretagen stora inköpare av ett brett spektrum av tjänster.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons