Fosterhem en växande marknad

Det råder stor brist på familjehem i hela Sverige. Kommuner tvingas därför köpa in familjehemsplatser från externa företag. ”Vi får sämre översyn samtidigt som det är mycket dyrare”, säger Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommun.

Jessica Balksjö
Uppdaterad
Publicerad
Annons

De familjer som i dag öppnar sina hem för fosterbarn är inte tillräckligt många. Det gör att det uppstår en lucka där barn som bedömts vara i behov att ett lugnt familjehem inte kan få den möjligheten.

–Vi har en ständig brist på familjehem. Det är inte så framgångsrikt att placera barn på en institution. När de kommer ut därifrån har deras familjesituation inte förändrats. Därför satsar vi mer på familjehemmen numera, säger Kerstin Lidman.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons