Nu stärks de sjukas rättssäkerhet

Idag lämnar Försäkringskassan sin rapport till regeringen om en ny metod för att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga. Detta är ett viktigt steg mot mer rättssäkerhet i svåra beslut, skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och försäkringskassans projektledare Jan Larsson.

Publicerad
Annons

Ett brett förtroende för de svenska socialförsäkringarna är avgörande för en rättssäker och långsiktigt hållbar sjukförsäkring. Stora reformer har de senaste åren dramatiskt minskat antalet sjukskrivna och förtidspensionerade och sjukförsäkringen har idag en mycket tydligare koppling till återgång till arbete. Sjukförsäkringen är inte längre kopplad till den lokala arbetsmarknaden och konjunkturcykler, utan fungerar på många sätt bättre än tidigare. Men förtroendet för försäkringen och för Försäkringskassan är i vissa delar oacceptabelt lågt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons