Lars O Ericsson:Sinnligheten banade väg för en ny estetik

Efter att ha betraktats som suspekt – och underställd utforskandet av det sanna och det goda – kom konstens sinnlighet att uppvärderas mot slutet av 1700-talet. En ny antologi samlar centrala texter i den sinnliga estetikens moderna historia.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vad är estetik? Och hur förhåller sig estetiken till andra fält som vetenskap och etik? Svaren är, föga oväntat, både många och varierande, då estetikens historia sträcker sig tillbaka till antiken. På svenska har det dock inte funnits någon övergripande bok i ämnet. Inte förrän nu, då tre professorer vid Södertörns högskola – Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein – sammanställt en monumental antologi på närmare 700 sidor: Aisthesis, estetikens historia, del 1 (Thales). Boken sträcker sig fram till 1945. En andra planerad del kommer att innehålla texter från perioden därefter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons