Hälften av utrikes födda elever har upplevt rasism

Bengt Westerbergs presenterade på fredagen sitt slutbetänkande från utredningen om effektivare arbete mot främlingsfientlighet och intolerans. Vi anser att Bengt Westerberg har kommit fram till viktiga slutsatser om rasismen i Sverige men menar på att förslagen vittnar om att roten till problemet missas – den strukturella rasismen och den segregation den för med sig. Det skriver Cecilia Englund och Anton Landehag. Ungdom Mot Rasism.

Publicerad
Annons

Ungdom Mot Rasism har sedan Bengt Westerberg fick sitt uppdrag arbetat med en skuggutredning där ungas upplevelser av rasism undersökts med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vår skuggutredning stödjer regeringens utredning i att det är i skolan arbetet mot rasism måste ske och att lärarna är mycket viktiga att nå med detta arbete.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons