Konstmusik och klassisk musik

Publicerad
Annons

Konstmusik, har olika betydelser historiskt och geografiskt. I Västeuropa började begreppet användas på 1800-talet som beteckning för något ”större” och mer ”andligt” än musik baserad på hantverksskickligt kunnande (en äldre definition). Kom att stå i motsats till ”populärmusik”. Används i dag ofta också om nykomponerad, noterad musik.

Klassisk musik, begreppsom etablerades för 200 år sedan, när tyska amatörmusiker började hävda att det finns musik som kan ställas ”utanför tiden” och därför har evigt liv. Syftar i första hand på en estetik och en musikpraxis. Verken blev standardreper-toar i konsert- och operahus liksom i musikundervisning. Bildade en verkkanon som gett konstmusikbegreppet en starkt historiserande slagsida. Specifikt är en extrem notbundenhet, manifesterad i synen på musiker som utförare av skapande tonsättare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons