Miljöfrågan blev politik i Stockholm

Under Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön 1972, söktes för första gången ett erkännande av miljön som en central mellanstatlig fråga. Samtidigt som begreppet ”hållbar utveckling” lanserades lades svåra konflikter mellan Nord och Syd i dagen.

Publicerad
Annons

Sveriges regering med statsminister Göran Persson i spetsen håller i dagarna en stor internationell sammankomst för att högtidlighålla 30-års minnet av Förenta Nationernas första miljöpolitiska konferens, FN:s konferens om den mänskliga miljön, som ägde rum i Stockholm 5-16 juni 1972. Stockholmskonferensen, som den kom att kallas, var ett första försök att på global nivå vidtaga politiska åtgärder mot en allt allvarligare miljökris. Konferensen var tveklöst en av Sveriges största diplomatiska insatser under efterkrigstiden. FN:s World summit on sustainable development, som inleds i Johannesburg i slutet av augusti i år, är i mångt och mycket en arvtagare i rakt nedstigande led till denna världshändelse i Stockholm för 30 år sedan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons