Joakim Molander:Frontalangrepp på biologismen inom psykiatrin

Läkemedelsindustrin finansierar en stor del av forskningen och tjänar hundratals miljarder på psykofarmaka. Därför har det enligt en ny bok varit omöjligt att föra fram den uppenbara sanningen: antagandet om en genetiskt betingad schizofreni saknar vetenskaplig grund.

Joakim Molander
Publicerad
Annons

Det har kommit att bli en näst intill ovedersäglig sanning inom medicinsk vetenskap att många psykologiska problem är genetiskt betingade sjukdomar. Detta gäller inte minst för galenskapen själv, eller det som psykiatrer brukar referera till som schizofreni. Ett sådant synsätt har naturligtvis stora konsekvenser för dem som diagnostiseras som schizofrena. De betraktas därmed som biologiskt defekta, och kan i bästa fall hoppas på att den behandling de får ska kunna dämpa symptomen. Sjukdomen i sig är ju biologisk, eller genetisk, och därmed kronisk och obotbar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons