Regeringens tobakspolitik går i otakt med samhället

Alliansregeringen tycks inte vilja prioritera möjligheten att rädda 6000 liv per år och minska en årlig kostnad på närmare 30 miljarder för sjukskrivning och vård på grund av tobaksbruk. Regeringspartierna bör snarast ompröva sin politik för att gå i takt med sina egna riksdagsledamöter, sina väljare och med den internationella opinionen. Barn och unga är viktigare än tobaksindustri och handel, skriver Tankesmedjan Tobaksfakta.

Publicerad
Annons

Sverige ratificerade 2005 Världshälsoorganisationens Tobakskonvention, den första globala konventionen inom folkhälsoområdet. Den innehåller en rad åtgärder som tillsammans – ingen åtgärd ersätter den andra – har som syfte att minska tillgängligheten av tobaksvaror, öka antalet rökfria miljöer och stödja den majoritet som vill komma ur sitt nikotinberoende. Andra viktiga åtgärder avser att minska allmänhetens acceptans för tobaksanvändning och sätta stopp för tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons