Rökförbud gav friskare barn direkt

Rökförbud på offentliga platser har minskat både antalet förtida födslar och antalet astmaattacker hos barn. Det visar en sammanvägd analys av elva studier som ger starkt stöd för nyttan av ytterligare regleringar för att motverka passiv rökning.

I Sverige fortsätter antalet rökare att minska, visar nya siffror.

Henrik Ennart
Publicerad
Annons

Införandet av rökfria zoner ger inte bara bättre hälsa hos aktiva och passiva rökare. En stor metaanalys som väger samman resultat från elva studier i Nordamerika och Europa visar nu att både andelen för tidigt födda barn och antalet barn som tvingats besöka sjukhus på grund av astma minskat med i genomsnitt 10 procent direkt efter det att olika regleringar införts.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons