Recension

Personligt. Samtal med fritänkareGivande samtal med brokig skara fritänkare

Thure Stenström
Publicerad
Annons

”Fritänkare jag nämns, det är min heder!” säger Döbeln i Runebergs ”Fänrik Ståls sägner”. Och kanske är den gamla hederliga benämningen fritänkare bättre än termen ateist, som i vår globala tillvaro blivit så luddig. Ty vad betyder det egentligen att vara icke gudstroende? Det finns ju så många gudar. Är det kristendomens gud man inte tror på? Eller buddismens? Eller asagudarna? Eller de gamla grekiska gudarna?

Inte heller är det särskilt klargörande att komma dragande med termen agnostiker. Ty att inte säkert veta och att hålla en fråga öppen, kan ju betyda så mycket. Att universum utvidgar sig förefaller ganska säkert. Men om det utvidgar sig med accelererande hastighet eller inte, går inte att avgöra idag. Det är då ganska klokt att vara agnostiker i sistnämnda fråga. I fråga om Guds existens är det emellertid ovisst om vi någonsin kan hoppas på empiriska bevis. Vad värre är – för hans icke-existens är det ännu svårare att föreställa sig några bevis. Att något inte existerar bevisar man nämligen inte i en handvändning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons