Tydligare regler om extra elevpeng

Reglerna om extra pengar för elever som behöver särskilt mycket stöd ska göras tydligare. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd, drabbas hårt i det nuvarande systemet, säger Jiang Millington från Barn i Behov.

TT
Publicerad
Annons

Regeringen föreslår att tilläggsbeloppet blir individuellt bestämt för varje barn. Förändringen berör elever med stora svårigheter att klara skolan som behöver extra stöd.

Den nuvarande lagen har varit otydlig, med följd att tillämpningen blivit mer återhållsam än vad som var tänkt. Nu föreslås en förändring så att det blir tydligare vad som ingår i grundbeloppet respektive tilläggsbeloppet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons