Bidrag till biogas saknas i ny rapport

Det behövs inget statligt bidrag för att öka mängden biogas till bilar eller för att skynda på insamling av mat-avfall, enligt Energimyndig- hetens delrapport om en nationell biogasstrategi. Något nationellt biogasmål, liknande det för vindkraft, föreslås inte heller.

Publicerad
Annons

En viss besvikelse anas från gasbranschen över delbetänkandet som överlämnades till närings-departementet i veckan. Mest bekymmersamt är att utredningen inte föreslår något mål för hur stor biogasproduktionen ska vara på sikt, anser Erika Ullberg, kommunikationschef vid Svenska gasföreningen.

–Vi jämför med planerings-målet för vindkraft till år 2020. Det visar vilka styrmedel som behövs för att nå målet och nu börjar branschen ta fart. Men vi vet inte hur stor roll biogasen ska spela för att Sverige ska klara klimat- och energipolitiken eller hur samhällets långsiktiga stöd ser ut.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons