Försvaret läste soldaters mejl

Mejl mellan Svenska Dagbladet och militär personal i Afghanistan har samlats in av styrkan där och sänts till Högkvarteret i Stockholm. Enligt experter kan försvaret därmed ha brutit mot grundlagens förbud att efterforska källor.

Mikael Holmström
Publicerad
Annons

En av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, garanterar medborgarna meddelarfrihet. Den ger varje svensk har rätt att anonymt meddela uppgifter till en redaktion. Det är förbjudet för myndigheterna att efterforska vem som lämnat uppgifterna.

SvD har tillgång till dokument som tyder på att sådan efterforskning ändå genomförts av Försvarsmakten. På uppmaning av Informationsstaben i Högkvarteret i Stockholm har mejltrafik mellan en soldat och SvD sammanställts i Afghanistan av pressofficeren (PIO) där och sänts hem.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons