Frågan är hur man bäst gör föremålen rättvisa

Frågan om att återföra föremål från offentliga museer till deras ursprungsorter ­inställer sig allt oftare, ­särskilt, naturligt nog, när det gäller etnografiska ­samlingar.

Eva Bäckstedt
Publicerad
Annons

Ibland är frågan lätt, som i fallet med de mänskliga kvarlevor som nu återlämnats till Australien. Det rör sig om lämningar efter människor, som inte är äldre än att de kan vara ännu levande personers mormorsmödrar eller ­farfarsfäder. De är olagligen ­anskaffade och utförda, för ”vetenskapliga” ändamål av ett slag som i dag får oss att rysa.

Det är inte bara de australiska aboriginerna som är att gratulera till återförandet, det är också den svenska ­regeringen och Etnografiska museet, som härigenom i någon mån kan gottgöra ett gammalt illdåd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons