Effektivitet ger inte alltid önskad effekt

Produktivitet är inte tillräckligt för organisationer som vill bli framgångsrika – de måste även fungera effektivt. Men effektivitet är en bedömningsfråga som skiftar med perspektivet. Det som anses vara positivt för organisationen kan för utomstående upplevas som negativt.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Varje år får tiotusentals studenter vid svenska universitet och högskolor lära sig att skilja mellan begreppen effektivitet och produktivitet. Effektivitet betyder att göra rätt saker; produktivitet (eller ”inre effektivitet”) däremot att göra saker rätt. Studenterna får lära sig att effektivitet är viktigast, eftersom den organisation som bara satsar på produktivitet riskerar att producera varor eller tjänster som det inte finns tillräcklig efterfrågan på. För organisationer som vill bli långsiktigt framgångsrika räcker det inte med produktivitet; de måste fungera effektivt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons