Arbetsmiljöbrister i lokaltrafiken

En undersökning från Arbetsmiljöverket pekar på brister i arbetsmiljöarbetet i företag som bedriver lokaltrafik med buss, lokaltåg eller spårvagnar.

TT
Publicerad
Annons

Totalt svarade 270 entreprenörsföretag på verkets frågor. I bara en tredjedel av dem gör arbetsgivaren de regelbundna och skriftligt dokumenterade riskbedömningar som Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver. Och i nära en tredjedel av företagen har inga som helst sådana riskbedömningar gjorts.

Nära hälften av företagen hade heller över huvudtaget inga skriftliga säkerhetsrutiner, främst företag utanför tätorter. De flesta av dem har dock muntligen förmedlade rutiner, men några företag har inga säkerhetsrutiner alls.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons